+358 44 024 0756

Turvallisuuspalvelut pitävät sisällään mm. seuraavat kohdat:

  • Rikosten paljastaminen
  • Omaisuuden vartiointi (arvokuljetukset I-II)
  • Turvasuojauksen suunnittelu ja toteutus
  • Omaisuuden paikallistaminen ja palautus
  • Tarkkailutehtävät
  • Tekijänoikeustutkinnat
  • Henkilöiden paikallistaminen
  • Henkilösuojaustehtävät

Lisäksi autamme yrityksiä laatimaan uhka-arvio- ja haavoittuvuusanalyysejä sekä erilaisia pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia.

Riskianalyysit

Avustamme yrityksen johtoa tunnistamaan uhat riskianalyysien kautta.

Turvallisuuskoulutukset

Laadimme yrityksen tarpeiden mukaan räätälöityjä turvallisuuskoulutuksia.

Turvallisuussuunnitelmia

Opastamme turvallisuussuunnitelmien laadinnassa.

Luentoja

Järjestämme asiantuntijoiden luentoja kuten “Huumeet työelämässä”.