+358 44 024 0756

Säkerhetstjänsterna innehåller följande punkter mm:

  • Uppdagandet av brott
  • Värdetransportuppdrag (värdetransport I-II)
  • Planering och utförandet av säkerhetsskydd
  • Lokalisering och returnering av egendom
  • Övervakningsuppgifter
  • Copyright undersökningar
  • Lokalisering av personer
  • Personskydd

Vi hjälper också företag att utveckla en hotbild och sårbarhetsanalys, liksom en mängd räddnings- och säkerhetsplaner.

Riskanalyser

Vi hjälper företagets ledning med att identifiera säkerhetsrisker med hjälp av riskanalyser.

Säkerhetsutbildningar

Vi skräddarsyr säkerhetsutbildningshelheter enligt företagets behov.

Säkerhetsplaner

Vi hjälper till med säkerhetsplaneringen.

Föredrag

Vi anordnar föreläsningar av experter om t.ex. ”Droger i arbetslivet”.